str. M.Costin 26/2, birou 211
MD-2068, Chisinau
Tel: +(373) 022-44-31-94
Fax: +(373) 022-44-31-94
E-Mail: cfem_contact@yahoo.com

Asigurare socială

CONTRIBUŢII DE ASIGURARE SOCIALĂ OBLIGATORIE

Contribuţia de asigurări sociale obligatorie este o sumă datorată în mod obligatoriu de participantul la Sistemul public de asigurări sociale, care constă în acordarea de indemnizaţii, ajutoare, pensii, de prestaţii pentru prevenirea îmbolnăvirilor şi recuperarea capacităţii de muncă şi de alte prestaţii, prevăzute de legislaţie.

Persoanele asigurate obligatoriu sunt persoanele angajate prin contract individual de muncă. Fiecărui asigurat i se atribuie un singur cod personal de asigurări sociale.

Cotele şi termenele de virare a contribuţiilor de asigurări sociale se adoptă anual prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul respectiv.

Astfel pentru anul 2015:

pentru persoanele angajate prin contractul individual de muncă cota contribuţiilor individuale obligatorii de asigurări sociale constituie (Fondul de pensii) 6% din venitul calculat. Această sumă se achită lunar de către angajator;

pentru angajator – 23% din fondul de retribuire a muncii şi alte recompense. Această sumă se achită lunar de către angajator;

pentru întreprinzătorii individuali cota contribuţiilor individuale obligatorii de asigurări sociale constituie 2 318 lei anual. Această sumă se achită lunar, cîte 1/12 din ea, pînă la data de 10 a lunii imediat următoare celei de gestiune. Contribuţia dată asigură pentru întreprinzătorul asigurat o pensie minimă de asigurări sociale de stat şi un ajutor de deces.