str. M.Costin 26/2, birou 001
MD-2068, Chisinau
Tel: +(373) 022-44-31-95

E-Mail: cfem_contact@yahoo.com

Asigurare socială/medicală

PRIMA DE ASIGURARE OBLIGATORIE DE ASISTENȚĂ MEDICALĂ

Precizări ale CNAM pentru anul 2023

Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM) vine cu precizări privind prima de asigurare obligatorie de asistență medicală (AOAM) pentru anul viitor, prevăzută în proiectul Legii fondurilor AOAM pentru anul 2023.

La 1 decembrie 2022 de către Consiliul de Administrație al CNAM a fost examinat și aprobat proiectul Legii fondurilor AOAM pentru anul 2023. Conform proiectului prima de asigurare medicală obligatorie în formă procentuală din salariu și din alte recompense care se reține de la persoanele angajate, nu se modifică și va fi păstrată la nivel de 9%.

 

CONTRIBUŢII DE ASIGURARE SOCIALĂ OBLIGATORIE

Contribuţia de asigurări sociale obligatorie este o sumă datorată în mod obligatoriu de participantul la Sistemul public de asigurări sociale, care constă în acordarea de indemnizaţii, ajutoare, pensii, de prestaţii pentru prevenirea îmbolnăvirilor şi recuperarea capacităţii de muncă şi de alte prestaţii, prevăzute de legislaţie.

Persoanele asigurate obligatoriu sunt persoanele angajate prin contract individual de muncă. Fiecărui asigurat i se atribuie un singur cod personal de asigurări sociale.

Cotele şi termenele de virare a contribuțiilor de asigurări sociale se adoptă anual prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul respectiv.

Pentru anul 2023 calcularea și achitarea contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii de către plătitorii de contribuții la bugetul asigurărilor sociale de stat se efectuează în conformitate cu  prevederile  Legii nr.489/ 1999 privind sistemul public  de  asigurări  sociale (Monitorul Oficial nr.1-4  din  06.01.2000) și Legii nr. 357/2022 bugetului  asigurărilor  sociale de stat pe anul 2023 (Monitorul Oficial nr. 435-437 din 28.12.2022).

Date informative privind tarifele contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii…

Astfel în anul 2023 fiecare Firmă de exercițiu va transfera contribuțiile respective lunar, prezentând  Ordinul de plată după cum urmează:

1.pentru primele de asigurare obligatorie medicală:

               beneficiarul – PAM-CFEM, codul IBAN  –  MD498PAMCFEM200010002023

2. pentru contribuțiile de asigurări  sociale obligatorii:

               beneficiarul – CAS-CFEM, codul IBAN  –  MD498CASCFEM200010002023