str. M.Costin 26/2, birou 211
MD-2068, Chisinau
Tel: +(373) 022-44-31-94
Fax: +(373) 022-44-31-94
E-Mail: cfem_contact@yahoo.com

Autoritate fiscală

CFEM ca autortitate fiscală exercită următoarele atribuţii:

 1. efectuează supravegherea activităţii fiscale a Firmelor de Exerciţiu;
 2. emite ordine, instrucţiuni şi alte acte în vederea executării legislaţiei fiscale;
 3. organizează popularizarea legislaţiei fiscale, răspunde la scrisorile, reclamaţiile şi la alte petiţii ale contribuabililor în modul stabilit;
 4. efectuează controale fiscale pentru Firmele de Exerciţiu;
 5. organizează şi efectuează, după caz, executarea silită a obligaţiilor fiscale;
 6. examinează contestaţii şi emite decizii pe marginea lor;
 7. colaborează cu autorităţi fiscale ale Firmelor de Exerciţiu din alte state (România, Austria) în baza acordurilor de cooperare între Centralele Firmelor de Exerciţiu;
 8. sancţionează Firmele de Exerciţiu pentru neprezentarea la timp a dărilor de seamă fiscale.

ACTE OBLIGATORII DE PREZENTAT LA CFEM DE CĂTRE FIRMELE DE EXERCIŢIU

 1. Cerere de înregistrare în calitate de plătitor TVA;
 2. Forma MED08 – trimestrial până la finele lunii următoare trimestrului de gestiune;
 3. Declaraţia cu privire la TVA – lunar pînă la data de 30, luna următoare;
 4. Darea de seamă privind asigurările sociale Forma 4-BASS – trimestrial;
 5. Rapoarte financiare – la sfîrşitul activităţii firmei.

 

 1. Cerere_TVA (1)
 2. fisa personala ro