str. M.Costin 26/2, birou 001
MD-2068, Chisinau
Tel: +(373) 022-44-31-95

E-Mail: cfem_contact@yahoo.com

Conceptul FE

Firma de exerciţiu – start sigur în afaceri

Existenţa unor pieţe concurenţiale este imposibilă fără resurse umane corespunzătoare, ceea ce înseamnă forţă de muncă bine pregătită. Astfel, sistemul de învăţămînt se confruntă cu noi provocări, în special, în domeniul formării profesionale. Modelul Firmei de Exerciţiu reprezintă un instrument ideal în acest sens şi a fost introdus în Moldova prin proiectul EcoNet, care reprezintă o reţea regională a Firmelor de Exerciţiu din Europa de Sud-Est.

Acest proiect a fost introdus în 2006 la 3 instituţii-pilot Colegiul Financiar-Bancar din Chişinău, Colegiul Naţional de Comerţ şi Colegiul de Informatică din Chişinău cu susţinerea organizaţiei KulturKontakt Austria.

Firma de exerciţiu reprezintă o metodă de predare inovatoare, orientată spre practică – este modelul unei întreprinderi în care activităţile derulate de o firmă reală devin transparente pentru procesul de învăţare.

Firma de exerciţiu reprezintă un model al unei întreprinderi reale, unde elevii se comportă ca şefi şi angajaţi. Ei efectuează tranzacţii economice existente în firmele reale, fiecare firmă fiind structurată, în conformitate cu situaţia practică, în departamente: resurse umane, secretariat, marketing, desfacere, contabilitate, etc. Activitatea lor se desfăşoară conform legislaţiei în vigoare din Republica Moldova.

Firma de exerciţiu este o metodă practică de integrare a cunoştinţelor de la diverse discipline şi de identificare a potenţialului propriu al elevilor noştri în domeniul contabilităţii, corespondenţei comerciale, limbii străine, informaticii, jurisprudenţei, etc. În această lume de afaceri simulată, cu parteneri naţionali şi internaţionali reali, se promovează calificări-cheie precum lucrul în echipă, motivaţia de a lucra, flexibilitatea, rezistenţa la stres, dorinţa de a lua decizii, competenţe privind rezolvarea conflictelor şi mai ales sensibilitatea interculturală.