str. M.Costin 26/2, birou 001
MD-2068, Chisinau
Tel: +(373) 022-44-31-95

E-Mail: cfem_contact@yahoo.com

Corespondenţa economică

Corespondenţa economică este un aspect foarte important pentru fiecare companie în parte, dar şi pentru persoana însăşi care expediază. Modul în care o scrisoare, e-mail, fax sunt redactate echivalează cu o carte de vizită a expeditorului. Datorită eticii afacerilor, mesajul şi conţinutul unui mesaj sunt considerate ca o atitudine. Trebuie remarcat că în principal aceste mesaje sunt folosite pentru a crea un climat favorabil afacerii.

Redactarea corespondenţei de afaceri astfel, a devenit un element esenţial în cadrul tranzacţiilor moderne, iar mijloacele şi modalităţile în care se realizează s-au perfecţionat pînă la rang de ştiinţă. Aceste schimbări sunt datorate în primul rînd dezvoltării rapide a tehnicilor de comunicaţie, internaţionalizării şi globalizării rapide a business-ului. Nu trebuie omise nici mijloacele moderne de comunicare, unde e-mail-ul a avut o dezvoltare rapidă, şi tendinţele de scădere a costurilor comunicaţiilor internaţionale – scăderea majoră a costurilor la telefonia internaţională. În ciuda acestor lucruri totuşi scrisorile rămîn pe poziţii datorită locului şi mai ales a funcţiei pe care o îndeplinesc.

Pentru a considera o scrisoare bine realizată din punct de vedere tehnic, aceasta trebuie să aibă cîteva caracteristici esenţiale: claritate, concizie, corectitudine, curtoazie, politeţe, stil comercial.

Redactarea trebuie făcută astfel, încît scrisoarea să poată fi citită cu uşurinţă, să aibă o logică anume, frazele să fie precise şi clare. Recomandăm evitarea elementelor de tipul frazelor lungi şi întortochiate, revenirea la un subiect tratat anterior, repetarea ideilor.

Orice scrisoare trebuie să fie expresia unei atitudini de politeţe faţă de destinatar. Tonul acesteia trebuie să concorde cu conţinutul pentru că în practică avem de-a face cu diverse atitudini care trebuie adoptate: fermitate, prietenie, indulgenţă, conciliere, asprime, etc. Corectitudinea se referă la aspectele legate de conţinutul mesajului, la relevanţa şi realitatea datelor din scrisoare. Tot aici facem referire şi la aspectele gramaticale şi lexicale care au o mare importanţă, uneori o virgulă poate schimba întregul mesaj care se doreşte transmis. Sunt lucruri de fineţe şi cărora trebuie să li se dea o mare importanţă.

1.PROCESARE DE DOCUMENTE

2.MODEL SOMAȚIE