str. M.Costin 26/2, birou 211
MD-2068, Chisinau
Tel: +(373) 022-44-31-94
Fax: +(373) 022-44-31-94
E-Mail: cfem_contact@yahoo.com

FE” Gaudi”SRL

Imagine Codul: 095 Pret: 600 MDL
Denumirea: Tablou ,,Mai mult decât sărut'' Comandam:
Descrierea: 50x90 cm
Imagine Codul: 096 Pret: 800 MDL
Denumirea: ,,Libertate'' Comandam:
Descrierea: 50x90cm
Imagine Codul: 097 Pret: 900 MDL
Denumirea: ,,Drumul meu'' Comandam:
Descrierea: Ulei pe pânză, 90x50 cm
Imagine Codul: 092 Pret: 700 MDL
Denumirea: ,,Arata-mi dragoste'' Comandam:
Descrierea: Tablou 50x90 cm
Imagine Codul: 094 Pret: 1000 MDL
Denumirea: ,,Pe val cu tine'' Comandam:
Descrierea: Ulei pe pânză, 50x90 cm
Date de contact:
Denumirea FE:
Nume Prenume:
Email:
Tel.: