str. M.Costin 26/2, birou 211
MD-2068, Chisinau
Tel: +(373) 022-44-31-94
Fax: +(373) 022-44-31-94
E-Mail: cfem_contact@yahoo.com

Înregistrarea FE

În scopul facilitării procesului de înregistrare și asigurării veridicității datelor vă rugăm să completați  Formularul de înregistrare (Google Forms) cu informațiile necesare și să încărcați documentele respective (necesare înregistrării/reînregistrării unei FE).  În acest context este IMPORTANT să creați pentru FE o adresă electronică pe Gmail.

Procesul de înregistrare/reînregistrare a FE în Registrul firmelor de exercițiu din Republica Moldova include următoarele etape:

 1. Perfectați toate documentele necesare potrivit listei de mai jos și salvați fișierele în formatul *.pdf
 2. Completați Formularul de înregistrare, inclusiv încărcați documentele de înregistrare la pozițiile respective

NOTĂ: responsabilitatea privind corectitudinea informațiilor introduse vă aparține.

 

Documentele necesare pentru înregistrarea (reînregistrarea) unei FE:

A. cu statut de Societate cu Răspundere Limitată

 1. Cererea de înregistrare/înregistrare a reluării activității;
 2. Cerere de înregistrare a modificării datelor persoanei juridice;
 3. Contractul de constituire;
 4. Copia buletinelor de identitate ale fondatorilor;
 5. Dovada depunerii capitalului social (scrisoare/cerere de deschidere a contului și depunere a capitalului) la banca locală în contul CFEM – BANCA VIRTUALĂ;
 6. Dovada sediului, contractul de locaţiune;
 7. Statutul Firmei de Exerciţiu.

B. cu statut de Gospodărie Ţărănească:

 1. Cererea de înregistrare;
 2. Declaraţia de fondare a gospodăriei ţărăneşti;
 3. Copia buletinelor de identitate ale fondatorilor;
 4. Dovada depunerii capitalului social (scrisoare) la banca locală în contul CFEM – BANCA VIRTUALĂ;
 5. Contract de arendă a terenului (încheiat cu primăria);
 6. Actul de constituire a gospodăriei ţărăneşti.