str. M.Costin 26/2, birou 001
MD-2068, Chisinau
Tel: +(373) 022-44-31-95

E-Mail: cfem_contact@yahoo.com

Lichidarea / Reorganizarea FE

 1. Lichidarea FE conduce la încetarea activităţii acesteia fără trecerea drepturilor şi obligaţiilor pe cale succesorală la alte persoane.
 2. Firma de Exerciţiu se lichidează prin hotărîrea:
 3. fondatorilor (asociaţilor), în conformitate cu condiţiile prevăzute în documentele de constituire ale firmei de exerciţiu;
 4. coordonatorilor CFEM în cazul în care aceasta (Firma de Exerciţiu):
 • nu îndeplineşte sarcinile, instrucţiunile programei de activitate a unei Firme de Exerciţiu;
 • nu realizează tranzacţii pe durata unui an de studii;
 • nu răspunde la mesajele şi indicaţiile Centralei;
 • nu prezentă dări de seamă contabile, fiscale şi statistice privind activitatea firmei pe o perioadă ce depăşeşte un semestru.
 1. Firma se consideră lichidată din momentul radierii ei din Registrul Firmelor de Exerciţiu al CFEM.

 Procedura de lichidare binevolă a firmei de exerciţiu:

 1. în hotărîrea de lichidare a firmei se stabileşte procedura şi termenele în care se va efectua lichidarea;
 2. printr-o scrisoare se anunţă Centrala despre lichidarea firmei.

Procedura de reorganizare a Firmei de Exerciţiu:

 1. se efectuează prin fuziune, asociere, divizare, separare, sau transformare;
 2. reorganizarea se efectuează la decizia fondatorilor (asociaţilor) ei;
 3. reorganizarea prin divizare sau separare se efectuează prin hotărîrea CFEM;
 4. firma se consideră reorganizată, cu excepţia cazurilor de reorganizare prin asociere, din momentul înregistrării în Registrul Firmelor de Exerciţiu recent înfiinţate;
 5. Firma de Exerciţiu reorganizată este obligată să informeze printr-o scrisoare Centrala, privind condiţiile reorganizării.