str. M.Costin 26/2, birou 001
MD-2068, Chisinau
Tel: +(373) 022-44-31-95

E-Mail: cfem_contact@yahoo.com

Arbitraj

CENTRALA FIRMELOR DE EXERCIŢIU din MOLDOVA oferă servicii de arbitraj Firmelor de Exerciţiu simulînd activitatea Curţii de Arbitraj a Republicii Moldova. Este o instituţie permanentă de arbitraj, fără personalitate juridică, independentă în exercitarea funcţiilor ce îi revin, care este organizată şi care funcţionează în conformitate cu: principiile fundamentale ale Legii RM Nr.129-XIII din 31 mai 1994 „Cu privire la judecata arbitrală (arbitraj)”.

Atribuţiile CFEM vizînd arbitrajul Firmelor de Exerciţiu din Republica Moldova:

  1. arbitrajul pentru soluţionarea litigiilor comerciale interne şi internaţionale ale Firmelor de Exerciţiu, competenţa fiind stabilită în baza înţelegerii convenite de comercianţi în contracte sau acte adiţionale;
  2. convenţii arbitrale, elaborate pentru a fi inserate în contract, sau sub formă de acord de sine stătător;

Consultanţa este asigurată de către CFEM la sediul acesteia, telefonic sau prin corespondenţă.