str. M.Costin 26/2, birou 001
MD-2068, Chisinau
Tel: +(373) 022-44-31-95

E-Mail: cfem_contact@yahoo.com

Servicii bancare

CFEM – BANCA VIRTUALĂ a firmelor de exerciţiu din Republica Moldova este responsabilă pentru autorizarea, reglementarea şi supravegherea activităţii financiare a firmelor de exerciţiu din RM.

Unitatea monetară a Republicii Moldova este leul moldovenesc, care este unicul mijloc legal de plată pe teritoriul acesteia.

FE vor realiza tranzacţii naţionale numai în moneda naţională, iar cu firmele din străinătate în valută (Dolar SUA sau Euro).

Serviciile bancare acordate de CFEM:

  • deschiderea conturilor în valută naţională (lei), cît şi valută străină convertibilă (euro, dolari). La Banca CFEM puteţi să deschideţi conturi atât în valută naţională, cât şi în valută străină. Pentru deschiderea sau activarea (în cazul firmelor care se reînregistrează) conturilor bancare este necesar să transmiteţi la Banca CFEM:
  1. Cererea privind deschiderea unui cont;
  2. Fişa cu specimene de semnături şi amprenta ştampilei;
  3. Ordinul prin care este numită a doua persoană cu dreptul de semnatură.
  • operaţiuni de decontare între firmele de exerciţiu (naţionale şi internaţionale). Pentru a efectua un transfer din contul său firmele de exerciţiu vor prezenta pe suport de hîrtie sau într-o altă formă (prin e-mail sau prin fax) ordinul de plată întocmit conform Regulamentului cu privire la transferul de credit aprobat prin HCA al BNM nr.373 din 15.12.05.
  • evidenţa fluxurilor financiare;
  • eliberarea extraselor de cont.

1.Fisa_cu_specimene de semnături și amprenta șampilei