str. M.Costin 26/2, birou 001
MD-2068, Chisinau
Tel: +(373) 022-44-31-95

E-Mail: cfem_contact@yahoo.com

Statistică

Listele de clasificare:

În legatură cu intrarea Moldovei în Consiliul Europei şi avînd tendinţa de a deveni membru al Comunităţii Europene, a apărut necesitatea de trecere a republicii la sistemul european de clasificare.

Elaborarea clasificatoarelor statistice naţionale ale RM s-a început în anul 1994 odată cu trecerea statisticii oficiale la standarde internaţionale conform programului aprobat de Hotarîrea Guvernului nr.634 din 19.09.94 pentru anii 1994-1997.

Clasificatoarele utilizate în sistemul statistic de stat al Republicii Moldova intră în componenţa Sistemului Unic de clasficare şi codificare a informaţiei tehnico-economice şi sociale (SUCCITES) al Republicii Moldova. Clasificatoarele statistice sunt tabele sistematizate ale obiectelor, fiecăruia dintre care i se atribuie un cod. Codul inlocuieşte denumirea obiectelor şi serveşte ca mijloc de identificare ale acestora, codul fiind un semn sau totalitatea semnelor acceptate pentru evidenţierea grupelor şi a obiectelor de clasificare.

Clasificatoarele se elaborează de organele statistice, financiar- bancare sau de alte organe, se coordonează cu utilizatorii informaţiei şi trebuie să; fie armonizate la nivel internaţional.

Sunt următoarele categorii ai clasificatoarelor:

CAEM – Clasificatorul activită;ţilor din economia Moldovei;

CUATM – Clasificatorul unităţilor administrativ teritoriale;

CFP – Clasificatorul formelor de proprietate;

CFOJ – Clasificatorul formelor organizatorico-juridice ale agenţilor economici din Republica Moldova;

COCM – Clasificatorul organelor de conducere.

1.CUATM 2003

2.CAEM_