str. M.Costin 26/2, birou 001
MD-2068, Chisinau
Tel: +(373) 022-44-31-95

E-Mail: cfem_contact@yahoo.com

Despre CFEM

Centrala Firmelor de Exerciţiu din Moldova (CFEM) este gândită ca o structură independentă în cadrul conceptului Firma de Exercițiu. A fost creată în perioada de implementare a proiectului EcoNet (Firma de Exerciţiu) prin finanţarea de către Agenţia Austriacă de Dezvoltare (ADA, dezvoltată de către KulturKontakt (Austria)) şi preluată odată cu semnarea contractului de transmitere a proectului de către Ministerul Educaţiei (la moment Ministerul Educației, Culturii și Cercetării din Republica Moldova). Scopul principal al CFEM este acordarea de asistenţă şi consultanţă firmelor de exerciţiu din Republica Moldova în desfăşurarea activităţii lor.

Centrala Firmelor de Exerciţiu din Republica Moldova şi-a demarat activitatea oficial la 1 septembrie 2008 în cadrul Colegiului Financiar-Bancar din Chişinău, acualmente IP Centrul de Excelență în Economie și Finanțe.

Activităţile de bază ale CFEM sunt următoarele:

 1. prelucrarea documentaţiei de înregistrare/reînregistrare a firmei de exerciţiu;
 2. eliberarea certificatelor de înregistrare (atribuirea codului unic de identificare/codului fiscal);
 3. evidenţa firmelor de exerciţiu înregistrate la Centrala Firmelor de Exerciţiu din Moldova;
 4. servicii bancare:
 • deschiderea conturilor în monedă naţională (lei), cât şi valută străină convertibilă (euro, dolari);
 • operaţiuni de decontare între firmele de exerciţiu (naţionale şi internaţionale).
 • evidenţa fluxurilor financiare;
 • eliberarea extraselor de cont.
 1. simularea activităţilor instituţiilor de stat:
 • Inspectoratul fiscal;
 • Departamentul statistică;
 • Casa Naţională de Asigurări Sociale;
 • Compania Naţională de Asigurări în Medicină;
 • Curtea de arbitraj (soluţionarea litigiilor apărute între firmele de exerciţiu).
 1. completare şi actualizare Pagina WEB;
 2. acordarea suportului informaţional firmelor de exerciţiu (consultare, informare, coordonare);
 3. cooperare cu centralele firmelor de exerciţiu de peste hotare;
 4. organizarea târgurilor naţionale şi internaţionale.